ກະລຸນາດາວໂຫຼດ APP ເພື່ອຮັບເອົາການບໍລິການລູກຄ້າອອນໄລນ໌ແລະສ່ວນຫຼຸດສຸດພິເສດ!

ຕິດຕໍ່ທີມງານຂາຍຂອງພວກເຮົາ

ທີມງານຝ່າຍຂາຍຂອງ Flash Express ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບທ່ານ, ຕອບຄຳຖາມທີ່ທ່ານມີກ່ຽວກັບວຽກງານການຂົນສົ່ງດ່ວນ,ແກ້ໄຂບັນຫາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ!

ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ທີ່ຈະອອກຈາກບັນຊີປະຈຸບັນ?
ຍົກເລີກ ແນ່ໃຈ