ກະລຸນາດາວໂຫຼດ APP ເພື່ອຮັບເອົາການບໍລິການລູກຄ້າອອນໄລນ໌ແລະສ່ວນຫຼຸດສຸດພິເສດ!

ໜ້າຫຼັກ > ການສະໝັກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງ Flash Express ກຳລັງເປີດຮັບການສະໝັກ

Flash Express ແມ່ນບໍລິສັດຂົນສົ່ງດ່ວນທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທ. ປະຈຸບັນທາງເຮົາໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈດ້ານອຸດສາຫະກຳການຂົນສົ່ງດ່ວນໂດຍທີ່ຢາກຈະເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັບບໍລິສັດ - ໂຄງການfranchisee ຂອງ Flash Home . ທ່ານພຽງແຕ່ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຫຼືຫ້ອງເຊົ່າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມາເປັນຕົວແທນຮັບສົ່ງດ່ວນພັດສະດຸສິນຄ້າເຊັ່ນ: ຫ້ອງແຖວຊັ້ນດຽວ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂ້າງຖະຫນົນ, ອາຄານການຄ້າແລະອື່ນໆ. Flash Express ຍຶດໝັ້ນແນວຄິດ "ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ການບໍລິການຕ້ອງຮອດຕ້ອງເຖິງ"ແລະມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງດ່ວນລະດັບໜື່ງຂອງໂລກແລະຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ.

ລັກສະນະພິເສດຂອງໂຄງການ Flash Home:

ບໍລິການຂົນສົ່ງ 365 ວັນ

ຕົ້ນທຶນໃນການລົງທຶນໜ້ອຍ

ລາຍໄດ້ຈາກຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່ານາຍໜ້າການບໍລິການອື່ນໆ

ສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການຂາຍ

ສະໜັບສະໜູນລະບົບຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງພັດສະດຸ ແລະ ວັດສະດຸໃນການເປີດທຸລະກິດເທື່ອທຳອິດ

ສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ເງື່ອນໄຂການສະໜັກໂຄງການ Flash Home:

ມີໜ້າຮ້ານ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອເປີດເປັນຕົວແທນຮັບສົ່ງພັດສະດຸ

ມີພະນັກງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ຮູ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແລະຄອມພິວເຕີ້ຂັ້ນພື້ນຖານ

ມີຄວາມຮັກມັກໃນດ້ານອຸດສະຫະກຳຂົນສົ່ງດ່ວນແລະເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າຂອງບໍລິສັດ

ແບບຟອມສະໝັກ Flash Home

*ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ຊື່ - ນາມສະກຸນຂອງຜູ້ສະໝັກ*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ວັນເກີດ(ວັນ/ເດືອນ/ປີ)*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ລະດັບການສືກສາຊັ້່ນສູງ (ສາຂາວິຊາ)*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ອີເມວ*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ 邮箱格式不正确

ລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ອາໄສ*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ທີ່ຕັ້ງ GPSຂອງຮ້ານ (ພິກັດເສັ້ນຂະໜານ)*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ທີ່ຕັ້ງ GPSຂອງຮ້ານ (ພິກັດເສັ້ນແວງ)*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ໃນຂອບເຂດລັດສະໝີ5ກິໂລແມັດຂອງຄູ່ແຂງຂັນການຂົນສົ່ງດ່ວນ(ກະລຸນາຂຽນຊື່ບໍ່ລິສັດຂົນສົ່ງດ່ວນດັ່ງກ່າວ)*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ຈຳນວນພະນັກງານ*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ປະເພດ ແລະ ປະລິມານຂອງພາຫະນະທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ່ວນ*

ຈຳນວນລົດຈັກ

ຈຳນວນລົດກະບະ

ຈຳນວນລົດບັນທຸກ

ຈຳນວນລົດບັນທຸກນ້ອຍແບບລົດຕູ້

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ທ່ານອໍເດີດ້ວຍວິທີໃດເພື່ອໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງດ່ວນຂອງ Flash Express?*

ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ

ທ່ານເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງດ່ວນເປັນຄັ້ງທຳອິດບໍ?* ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ


ທ່ານເຄີຍມີຄະດີອາຍາ (ຍົກເວັ້ນການລະເມີດການຈະລາຈອນ)ມາກ່ອນບໍ?* ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ


ທ່ານເຄີຍມີປະຫວັດການລົ້ມລະລາຍມາກ່ອນບໍ?* ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຕື່ມ


ສົ່ງ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໂດຍຜ່ານອີເມວflashlaosmkt@flashexpress.la

ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ທີ່ຈະອອກຈາກບັນຊີປະຈຸບັນ?
ຍົກເລີກ ແນ່ໃຈ