ກະລຸນາດາວໂຫຼດ APP ເພື່ອຮັບເອົາການບໍລິການລູກຄ້າອອນໄລນ໌ແລະສ່ວນຫຼຸດສຸດພິເສດ!

ຕິດຕໍ່ທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງ Flash Express ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານຫຼາຍຂື້ນ,ຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງພັດສະດຸ!

ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ທີ່ຈະອອກຈາກບັນຊີປະຈຸບັນ?
ຍົກເລີກ ແນ່ໃຈ